Producten

Naast de producten die altijd in het assortiment zitten is er ook nieuw materiaal:

Cappuccino split, Icy Blue 16/22, Castle grind, Kalksteen Black 16/32.

Cappuccino split

Meer informatie?

We zijn bereikbaar via de mail, telefoon, maar natuurlijk kunt u ook komen kijken.

Sesam is ´gewoon´ geopend

Sesam is ´gewoon´ geopend. Naast het zand, grind en split bevinden zich op ons terrein ook twee silo´s met veevoer. En veevoer is nodig voor de koeien, varkens etc.

In relatie tot contactbeperking in de COVID-19 periode gelden bij ons ook de volgende regels in acht nemen:

– 1 persoon gelijktijdig naar binnen

– Houdt 1.5 meter afstand

– Vermijdt handcontact

Ons bezoekende chauffeur mogen gewoon naar het toillet als zij de hygieneregels volgens. Wij vermelden dit expliciet omdat bij veel gelegenheden chauffeurs het toilletbezoek geweigerd wordt. Dit zijn wel de dames en heren die er voor zorgen dat de goederen komen waar ze moeten zijn, en in een gemiddelde vrachtwachten zit nog steeds geen inbouwtoillet.

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

• Was je handen regelmatig

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

• Gebruik papieren zakdoekjes

• Geen handen schudden

• Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Wij hopen op uw begrip

Blijf gezond!